Mia Malmstedt

Kommunikatör, SO Hälsa och teknik samt SO Transport

Kommunikationsansvarig för de båda styrkeområdena Hälsa och teknik samt Transport. Mia Malmstedt tillhör Kommunikationsavdelningens enhet för Externkommunikation.

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.