Mia Bondelind

Lektor, Programansvarig ASAM, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Mia Bondelind är lektor vid vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Mias forskning ligger inom det tvärvetenskapliga området miljösystem och avancerad matematisk modellering. Hennes befattning är inriktad mot dricksvatten. I studien undersöks bland annat förtroendet bland konsumenter för dricksvatten och vattenproducenter. Dessutom utvärderas reningsverk genom utveckling av en modell för benchmarking. Andra forskningsintressen är: hållbara vattenteknik- och vattensystem, flerfasflöden med partiklar och droppar och flödesberäkningar (CFD). Mias undervisningsåtaganden ligger inom områdena hydraulik, modellering och VA-teknik.
​Hydraulik med VA-teknik (VVB012),
Vatten- och avloppsteknik (LBT345)
Modelling and problem solving in civil engineering (BOM035)

Sidansvarig Publicerad: to 27 maj 2021.