Astrid von Mentzer

Forskare, Matematiska vetenskaper

Jag vistas för närvarande på Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK. Mitt projekt heter "Ett helhetsgrepp om enterotoxinbildande Escherichia coli ETEC, en patogen bakterier som orsakar diarré."

Diarré orsakad av ETEC-bakterier sprids via kontaminerat vatten och dödar flera hundratusentals barn och vuxna i utvecklingsländer. ETEC är också den ledande orsaken till turistdiarré. ETEC-bakterier utgör inte enbart ett problem för människan utan orsakar även diarré hos boskapsdjur, vilket leder till stora kostnader för djurhållningen. Den gällande uppfattningen är att olika typer av ETEC-bakterier orsakar sjukdom i antingen människa eller djur. Tidigare genetiska studier har därför fokuserat på ETEC-bakterier associerade med människa. Jag ämnar att inkludera ETEC från flera människor, djur och miljö. Med ett One Health perspektiv fokuserar jag på att förstå hur ETEC har evolverat, hur den anpassat sig till olika värddjur och hur specifika virulensgener samt antibiotikaresistensgener sprids mellan stammar med hjälp av genomanalyser.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.