Mendel Kleiner

Professor emeritus, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Audioteknik

Mendel Kleiner är professor emeritus vid avdelningen för teknisk akustik på Chalmers.

Tekn. Dr. Mendel Kleiner fick sin civilingenjörsexamen i elektroteknik 1969 och sin doktorsexamen i byggnadsakustik 1978. Dr. Kleiner pensionerades från sin tjänst som professor 2013 och är nu prof. emeritus. Mendel Kleiner fortsätter sin forskning och undervisar i rumsakustik. Hans forskningsintressen omfattar f.n. olika aspekter på rumsakustik, akustisk mätteknik, elektroakustik och audioteknik, musikakustik, och ljudkvalité i vid bemärkelse. Mendel Kleiner är författare eller medförfattare till fyra böcker, har skrivit mer än 130 vetenskapliga artiklar och har två patent.

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.