Melina Forooraghi

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Hållbart byggande

Melinas forskning fokuserar på förhållandet mellan hälsa och den byggda miljön och bygger på en hälsosyn som kallas salutogenes. Mer specifikt behandlar hennes forskning hur kontorsdesign kan främja anställdas hälsa och välbefinnande genom att studera vilka faktorer i den byggda miljön som gör oss friska snarare än vad det är som leder till sjukdom.
AFT062 Boendets rum

ARK064 Bevarande och omvandling

ARK063 Stadsbostaden
ACEX35 Master's Thesis in Architecture
BOM205 Byggnaders funktioner och utformning
BOM265 Byggnadsteknologi

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.