Patrick Meisner

Forskare, Mathematical Sciences

Mitt forskningsområde är analytisk talteori. Jag är särskilt intresserad av sambandet mellan nollor av L-funktioner och egenvärden av slumpmässiga matriser.

För närvarande arbetar jag med att utöka de kända resultaten om kvadratiska tecken till tecken av högre ordningar.

Sidansvarig Publicerad: må 01 aug 2022.