Mehrdad Farahani

Doktorand, avdelningen för Data Science och AI, Institutionen för data- och informationsteknik.

Jag är intresserad av naturlig språkbehandling och representationsinlärning för konversations-AI eftersom jag tror att AI oundvikligen kommer att påverka alla aspekter av våra liv förr eller senare, främst hur vi kommunicerar och delar kunskap.

Jag började min doktorandtjänst vid Chalmers tekniska högskola 2022. Syftet med min doktorsavhandling är att undersöka om allmänna representationer av talat samtal kan läras genom självledd inlärning.​

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.