Cecilia Mayer Labba

Doktorand

Cecilia Mayer Labba är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Cecilias forskning fokuserar på hälsoeffekter av ett proteinskifte från resurskrävande animaliska proteiner till mer hållbara, med svenska åkerbönor som huvudmodell. Hennes forskning behandlar antinutritionella komponenter, såsom fytat, polyfenoler, oligosackarider och trypsininhibitorer i bönor,effekt av olika livsmedelsprocesser på nutritionella- och antinutritionella komponenter i svensk åkerböna, metabola korttidseffekter ifrån växtprotein och absorption av järn ifrån måltider med växtprotein, vilka studeras i humanförsök.

Cecilia arbetar även med jämställdhet internt på Chalmers och är jämställdhetsombud på institutionen.

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.