Mattias Blomfors

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Mattias Blomfors arbetar med utvecklingen av ett verktyg för att snabbt och effektivt kunna göra tillståndsbedömningar av rostskadade broars tillstånd och återstående livslängd.

Ett sådant beräkningsverktyg skulle möjliggöra stora kostnadsbesparingar för samhället eftersom onödiga reparationer och/eller förstärkningsåtgärder kan undvikas.
​BOM580 - Bärande konstruktioner 

Sidansvarig Publicerad: fr 31 aug 2018.