Mattias Sjöberg

Doktorand, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Jag är doktorand vid avdelningen för Biologisk Fysik sedan oktober 2017. Mitt forskningsprojekt handlar om att utveckla ytbaserade bioanalytiska metoder för känslig karakterisering av biologiska nanopartiklar. Målet är att dessa metoder ska kunna användas för design av nya tekniker för administrering av läkemedel (drug delivery) och för att öka vår förståelse för nanopartiklar som t.ex exosomer, vesiklar involverade i intercellulär kommunikation som nyligen börjat kunna användas som biomarkörer (biomarkers). Jag har en kandidatexamen i Teknisk Fysik och en mastersexamen i Nanoteknologi från Chalmers Tekniska Högskola.

Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.