Mathias Gourdon

Forskarassistent, Kemi och Kemitekink, Skogsindustriell kemiteknik

Mathias Gourdons forskning fokuserar på utveckling av olika industriella och energiintensiva processtekniker, främst indunstning. Mathias har lång erfarenhet av att jobba experimentellt med olika frågor kopplade till indunstning av svartlut och är ansvarig för verksamheten kopplad till Chalmers pilotindunstare. Forskningen spänner bland annat över områdena värmeöverföring, hydrodynamik, avancerade ytor, numerisk modellering samt kristallisations- och tvättprocesser.
Kursansvarig för kursen ”Design of Industrial Energy Equipment” (KVM071)

Sidansvarig Publicerad: on 19 apr 2017.