Martin Ottersten

Industridoktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Martin är industridoktorand och började våren 2017 med Professor Lars Davidson som huvudhandledare. Målet med hans projekt är att ta fram en beräknings metod för att prediktera och minimera toner i fläktar. Fokus kommer att vara på aeroakustik, CAA.

Martin arbetar på Swegon där han har designat fläktar sedan 2011. Swegon är marknadsledande inom energieffektiva ventilationssystem och inomhusklimatsystem.

Projektets fördelar är energibesparing i ventilationssystem genom mindre tryckfall pga. färre ljuddämpare samt bättre inomhusmiljö pga. den bättre upplevda ljudkvalitén.

Sidansvarig Publicerad: to 14 apr 2022.