Martin Löwstedt

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Med utgångspunkt i ett praktikerperspektiv studerar Martin en rad olika frågor som rör organisation och arbete inom samhällsbyggnadssektorn. Han undervisar även inom strategi, organisation, och ledarskap.
BOM030 Ledarskap och kommunikation
BOM225 Ekonomi och Organisation i Byggsektorn
GFOK090 Reflecting on leadership perspectives and contexts

Publicerad: to 03 sep 2020.