Martin Löwstedt

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Martin är docent på avdelningen för Construction Management, ACE. Med utgångspunkt i ett praktikerperspektiv är Martins forskning inriktad på en detaljerad förståelse av chefsarbete (på alla olika nivåer) i de stora svenska byggföretagen. Mer specifikt handlar detta om att förstå de olika praktiker som dessa chefer tillämpar, dels för att hantera sina dagliga utmaningar, men främst för att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Till dessa praktiker hör exempelvis, strategi, ledarskap, chefskap, samt allt typ av arbete kopplat till specialistrollen.

För närvarande bedriver Martin denna forskning inom ramen för tre olika (men nära relaterade) områden:
• Strategi: Hur jobbar man med strategi i de stora byggföretagen? Vilka är de största hindren för ett mer framgångsrikt strategiarbete?
• Professionalism: Hur uppfattar cheferna i de stora byggföretagen sig själv? Vilka delar av arbetet tycker dom bäst om och vilka är de mest framstående delarna i yrkesstoltheten? Hur kan dessa mer känslomässiga (men väldigt verkningsfulla) aspekterna av arbete användas för att förklara invanda mönster på organisations- och industrinivån?
• Ledarskap: Vilka är de dominerande ledarskapsprinciperna i stora byggföretag? Hur översätts dessa principer till det dagliga chefskapet? Finns det några särskiljande drag för ledarskapet i dessa organisationer? (jämfört med andra kontexter) Hur kan ledarskapet specifikt användas för att stödja viktigt förändringsarbete?

Martin är också lärarrepresentant i Chalmers centrala rekryteringskommitté, samt vetenskaplig ledare för CMB (Centre for Management of the Built Environment). Han är bihandledare för tre doktorander inom områdena ”platschefers arbete”, ”strategisk fastighetsförvaltning” och ”digitala strategier i byggföretag”. Vidare så undervisar han kurser i construction management och ledarskap på kandidat-, master- och PhD-nivån.

En fullständig lista över Martins vetenskapliga publikationer kan nås via följande länk: https://scholar.google.se/citations?user=_a9s2bIAAAAJ&hl=en&oi=ao
BOM030 Ledarskap och kommunikation
BOM225 Ekonomi och Organisation i Byggsektorn
GFOK090 Reflecting on leadership perspectives and contexts

Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2020.