Martin Löwstedt

Docent, Teknikens Ekonomi och Organisation, Innovation och R&D Management

Martin är Docent på avdelningen för Innovation and R&D Management. Med utgångspunkt i ett praktikerperspektiv är Martin´s forskning inriktad på chefsarbete, med särskilt intresse för samhällsbyggnadsbranschen. Mer specifikt handlar detta om en detaljerad förståelse för de olika kategorierna av arbetslogiker som chefer på olika nivåer tillämpar, dels för att hantera sina dagliga utmaningar, men också för att driva förändring och innovation. Martin är också lärarrepresentant i Chalmers centrala rekryteringskommitté, samt vetenskaplig ledare för CMB (Centre for Management of the Built Environment). Han undervisar för närvarande i ledarskap på master- och doktorandnivån.

Läs mer om Martins vetenskapliga publikationer på Google Scholar.

BOM030 Ledarskap och kommunikation (Masternivån)
GFOK090 Reflecting on leadership perspectives and contexts (PhD-nivån)
link to publications

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.