Martin Engqvist

Forskarassistent,
Biologi och Bioteknik, Systembiologi

Martin Engqvist leder gruppen för biokemi och biokemisk genomik. Som forskarassistent på institutionen för biologi och bioteknik fokuserar han på att fastställa vilka enzymer som möjliggör olika biologiska processer. Han jobbar även med att förbättra vår förmåga att förutsäga funktionen av icke karakteriserade enzym. Forskningen syftar till att förbättra vår förståelse av grundläggande biologi, men även till att stärka vår förmåga att ge människor långa, friska liv samt att skapa en hållbar biobaserad ekonomi.

För ytterligare information: Engqvist Lab website

Sidansvarig Publicerad: on 11 okt 2017.