Maria Landqvist

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Landqvist är doktorand vid avdelningen Supply and Operations Management där hon forskar inom området start-ups och hur de etablerar sig och skapar en position i industriella nätverk. Målet är att förbättra förståelsen för hur start-ups interagerar med andra företag och på vilket sätt de bidrar med innovation och förändrar en redan etablerad nätverksstruktur. Hon har en masterexamen i Supply Chain Management från Chalmers tekniska högskola. Hon handleder även studenter i kurser och examensarbeten kopplade till avdelningen Supply and Operations Management.​

​Handledare i Industriell Marknadsföring

Handledare i Business Marketing & Purchasing 

Handledare i Customer Relationship

Handledare i examensarbete kopplade till avdelningen Supply and Operations Management

Publicerad: ti 28 aug 2018.