Markus Millinger

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori.

Markus Millinger forskar inom energisystemanalys med fokus på modellering av förnyelsebara energisystem. Särskild fokus ligger på analys av biomassaanvändning inom el-, transport-, värme- och kemisektorerna och till koldioxidlagring.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 jan 2021.