Maria Polukarova

Industridoktorand, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Maria är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är industridoktorand på avdelningen för Vatten och miljöteknik på Chalmers. Maria genomför sina forskningsstudier i projektet ” Förekomst, spridning och åtgärder invid vägen för minskad spridning av mikroplast från vägtrafik”. Projektet är finansierad av Trafikverket. Forskningen fokuserar på partiklar från vägtrafiken och det huvudsakliga syftet med projektet är att få en ökad kunskap om mikroplast från väg- och däckslitage.
ACE090, Hållbar behandling av urbana vatten
Organic pollutants, nano- and microparticles in street sweeping road dust and washwater.


Sidansvarig Publicerad: on 10 nov 2021.