Marianne Andersson

Doktor

Jag har en doktorsexamen från institutionen för Tillämpad mekanik på Chalmers inom åkandesäkerhet. Titeln på min avhandling är Child Safety in Car Crashes: A Modeling Approach for Safety System Improvements. Jag har tidigare jobbat på Saab Automobile med utveckling av säkerhetsbältessystem och barnsäkerhetssystem, men också med analys av verkliga krockar och med krocksimulering.

Min nuvarande forskning omfattar utveckling av metoder och verktyg för att bedöma säkerheten för åkande i frontal- och sidokollision av små elbilar. Dessa metoder och verktyg är ämnade att kunna tillämpas både i framtida lagkrav och i krocktest riktade till konsumentupplysning. Utvärderingen skall göras virtuellt, genom simuleringar, och skall omfatta både pre-crash- och in-crash-fasen. Avsikten är att bilarna skall utvärderas med hjälp av aktiva humanmodeller.
​Handledare i TME202 Traffic and Vehicle Safety

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.