Maria Cervin-Ellqvist

Doktorand, Avdelningen för Fackspråk och kommunikation, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)

Maria Cervin-Ellqvist forskar om forskningskommunikation och lärande. Hon undersöker forskares kommunikation till olika målgrupper och i olika kontexter, inom så väl universitetsvärlden som industrin. Hon intresserar sig också för hur universitet och högskolor kan förbereda forskare och studenter för att möta dagens stora samhällsutmaningar, mer specifikt för hur forskningskommunikation och livslångt lärande integreras i universitetsutbildningar.​

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.