Maria Nyström Reuterswärd

Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Maria forskar kring design och utveckling inom olika kulturer och bedriver mycket av sin forskning i Afrika, där hon driver projektet East Africa Urban Academy. Hon arbetar med transdisciplinärforskning vilket innebär att hon forskar inom och hittar kopplingar mellan arkitektur, ekoturism och marknadsföring. Hennes mål är att skapa ett fungerande samarbete mellan industrin, akademin och samhället.
Hon är även verksam inom projektet Homes for Tomorrow där hon leder gruppen för Design och Arkitektur. Projektet är ett samarbete med NASA som undersöker hållbart och stabilt byggande med minimal resursanvändning.
Maria handleder även flera doktorander och undervisar inom systemanalys, design, byggnadsklimatologi och slutna överlevnadssystem.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jan 2019.