Maria Lagerström

Doktor

Jag är post doc på enheten för Maritim Miljövetenskap och studerar båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, som används för att motverka påväxt på båtskrov. Min bakgrund är inom miljökemi och under min tid som doktorand fokuserade min forskning främst på spridningen av biocider till miljön som följd av användningen av båtbottenfärger på fritidsbåtar, samt på miljöriskbedömningen av dessa produkter. Mitt nuvarande projekt fokuserar istället på användningen av båtbottenfärger på fartyg, i syfte att identifiera hållbara antifouling-strategier för sjöfartsindustrin.

Publicerad: to 29 aug 2019.