Maria Lagerström

Forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Maria är forskare på enheten för maritim miljövetenskap och studerar båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, som används för att motverka påväxt på fartygs- och båtskrov. Med en bakgrund inom miljökemi fokuserar hennes forskning på att studera de kemiska substanser som läcker från båtbottenfärger, vilka parametrar som påverkar deras läckage samt deras påverkan på miljön. Hon är specialiserad inom användning av röntgenfluorescens (XRF) för att mäta läckagehastigheten av biocider från båtbottenfärger och som ett verktyg för att undersöka hur man kan minska färgernas miljöpåverkan.

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.