Maria Kinger

Bibliotekarie vid forskarstöd, bibliometri och ranking/Vetenskapens kommunikation och lärande

Maria är bibliotekarie på avdelningen forskarstöd, bibliometri och ranking på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Hon arbetar med forskarstöd, främst publiceringsfrågor. Hon arbetar också i Chalmers Data Access Unit (DAU), en stödfunktion för hantering och publicering av forskningsdata.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.