Maria Karlsson

Institutionsekonom, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Maria Karlsson ansvarar för budgetering, uppföljning, prognoser och analyser samt ekonomisk projektredovisning vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Hon stödjer forskare och projektledare från projektansökningsprocessen till redovisning med uppföljningar i mellan. Maria jobbar även med kontinuerlig utveckling av ekonomins struktur och rutiner.

Sidansvarig Publicerad: on 14 jun 2017.