Maria Grahn

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori. Styrkeområdesledare Energi.

Maria Grahn forskar inom området energisystemanalys med fokus på drivmedel, modellering av globala energisystem, kostnadseffektiv användning av biomassa, global uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp. Maria forskar även på Electrofuels (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el), framtida bränslen för sjöfarten och den globala bilparken.
För att se vilka projekt NNNNN deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas

Länk till hemsida http://fy.chalmers.se/~np97magr/

Publicerad: fr 25 maj 2012. Ändrad: fr 29 sep 2017