Marcus Hedberg

Forskare, Kemi och Kemiteknik, Kärnkemi

Marcus Hedberg arbetar som forskare på avdelningen för kärnkemi. Marcus huvudsakliga forskningsområden ligger inom utveckling av innovativa kärnbränslen med fokus på speciellt nitridbaserade kärnbränslen.
Marcus forskning inkluderar forskning kring processer för tillverkning av bränslen baserade på urannitrid såväl som inertmatris-bränslen och kärnbränslen innehållandes högaktiva ämnen såsom plutonium och americium. Forskningen inkluderar också tillverkning av bränslepellets samt kemiska interaktioner inom bränslet samt mellan bränslet och kärnreaktorers kylmedel.
Marcus är för närvarande bihandledare åt en doktorand.

Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2022.