Marlene Bonmann

Doktor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen terahertz- och millimetervågsteknik

Marlene är postdoc på Terahertz-och Millimetervågsteknik sedan 2020. Hennes forskning fokuserar på utvecklingen och användningen av en submilimetervågsradar för industriella processer med fokus på reaktorer för förbränning och förgasning av biomassa. Marlene fick doktortiteln 2020. Ämnet för hennes doktorsavhandling var grafenfälteffekttransistorer och komponenter för avancerade högfrekvensapplikationer.
Hon studerade fysik på Albert Ludwigs universitetet i Freiburg och på Chalmers i Göteborg.

Sidansvarig Publicerad: fr 06 mar 2020.