Maral Babapour Chafi

Forskare och lärare på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Maral forskar kring adoption av innovationer i kontorsmiljöer och hur de påverkar individernas aktiviteter och välmående i kontoret. För tillfället undersöker Maral hur aktivitetsbaserade kontor (icke-territoriala arbetsplatser och öppen planlösning) kan stödja och/eller hindra individer och grupper deras i verksamheter. Hon studerar bland annat samspelet mellan individer, teknik och kontorsmiljöer. Mer specifikt har hon studerat implementering, design, och adoption av ABW. Resultatet påvisar framgångsfaktorer och brister kopplat till design av arbetsplatser, samt designprocessen dvs framtagning av kontorskoncept.

Hon har också närstuderat arbetsmiljöarbetet i ABW och behovet av samarbete mellan fastighetsutveckling och linjechefer för att säkerställa en god arbetsmiljö i ABW.
Maral undervisar i formlära, design & användaranpassning och masterkurserna Form Theory and Exploration och Advanced User Studies.

​En av mina viktigaste publikationer

Babapour M. Rehammar B., and Rahe U. A Comparison of Diary Method Variations for Enlightening Form Generation in the Design Process. Design and Technology Education: an International Journal, 2012, 17(3).​​

Sidansvarig Publicerad: må 30 mar 2020.