Malin Tarrar

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, institutionen för industri- och materialvetenskap

Malin är doktorand vid avdelningen för Produktionssystem. I mars 2018 presenterade hon sin licentiatavhandling om ”Stödja operatörer i deras dagliga uppgifter i en komplex produktionsmiljö – ett perspektiv av ICT verktyg”. Hon är civilingenjör i Industriell Ekonomi.

Hennes forskning fokuserar på att stödja operatörer med deras dagliga uppgifter samt den upplevda produktionskomplexiteten genom användandet av olika stödverktyg såsom kognitiv automation. Målet är att möjliggöra för tillverkande företag att hantera förändringar i arbetskraftens kunskap samt demografi och därmed använda kompetensen hos arbetskraften för ett effektivt produktionsflöde.

Malin undervisar om hållbarhet kopplat till produktionssystem samt simulering.
PPU055 Virtuell Produktion
PPU206 Hållbara produkter och produktionssystem

Optimering av samverkan mellan människa och automation
Virtuella och digitala produktionssystem

Sidansvarig Publicerad: fr 27 sep 2019.