Malin Johansson

Doktor, Radarfjärranalys på Institutionen för rymd- och geovetenskap samt Maritime Environment på Institutionen för sjöfart och marin teknik

Malin Johansson har en doktorstjänst där huvuduppgiften är att utvärdera och tillhandahålla mätningar av havsis, havsströmmar och vind baserat på satellitdata. Dessa data kommer att användas som indata i en riskanalysmodell för att studera effekter av oljespill längs nya skeppsrutter i Arktis. Forskningen sker i sammarbete mellan institutionerna för Rymd- och geovetenskap samt Sjöfart och marin teknik. Malins arbete finansieras av Chalmers styrkeområde Transport och Rymdstyrelsen. ​​

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.