Marianne Karlsson

Professor vid avdelningen Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

MariAnne Karlssons forskning handlar om att utveckla kunskap om relationen mellan människor och tekniska artefakter i vid bemärkelse. Centrala teman är metodik för identifiering av användarkrav (såväl funktionella som emotionella) på tekniska produkter och system, förutsättningar för individers adoption av och effekterna av ny teknik (inte minst IKT) i vardagslivet, samt utveckling av nya tekniska lösningar för att stötta hållbara beteenden.
Hon valdes 2015 in som ledamot i Kungliga Vetenskaps och Vitterhetssamhället i Göteborg.
PPU 180 Design for Experience
LUP 085 Design for Emotional Experience
PPU090 Industrial Design Engineering – Theory and Practice

​Styrkeområde Transport

SAFER

MariAnne Karlsson är verksam inom Styrkeområdet Transport där hon är medlem av ledningsgrupperna för de två profilerna Transporteffektivitet (TECAL) respektive Trafiksäkerhet (TS). 


 

Hon är engagerad i SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum som ledamot av referensgruppen ”pre-crash” samt av SAFERS s.k. ”stora ledningsgrupp”. Hon är också ansvarig för kompetensområdet ”Human Factors Design”.

 


Sidansvarig Publicerad: må 01 aug 2022.