Nuria Majaliwa

Doktorand

Nuria Majaliwa är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Hennes projekt är fokuserat på studier av interaktioner mellan proteiner och tanniner under extraktion av klar bananjuice. Bananer är viktig basgröda i Tanzania men färska bananer är känsliga och förlusterna under hanteringen efter skörd är omfattande, vilket bidragit till utveckling av ny teknik för extraktion av juice för att öka direktanvändningen av färska bananer till livsmedel. Men, framställning av klar bananjuice har flera utmaningar, tanniner, speciellt kondenserade tanniner har förmåga att bilda olösliga komplex med andra föreningar och syftet med hennes doktorandprojekt är att öka kunskapen om vilka mekanismer som påverkar utvinningen av bananjuice under extraktions-processen. Målet är att resultaten ska bidra till ökad produktivitet och mer hållbar användning av bananer.

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.