Hans Malmström

Biträdande professor vid Fackspråk och Kommunikation

FORSKNING
Hans Malmström forskar i gränslandet mellan tillämpad språkvetenskap och lärande. Hans forskning behandlar huvudsakligen aspekter av andraspråksinlärning (särskilt akademisk vokabulär och terminologi) i akademiska lärandemiljöer där engelska används som undervisningsspråk. En annan del av Hans forskning undersöker hur språk och kommunikation som integreras på ett medvetet sätt i ämneslärandet kan stärka lärandet. Tillsammans med Diane Pecorari (City University Hong Kong) är Hans Malmström Series Editor för Routledge Studies in English Medium Instruction. Han är också en av redaktörerna för the Journal of English-Medium Instruction (John Benjamins).


UNDERVISNING OCH HANDLEDNING
Hans Malmström undervisar på fyra av Chalmers grundutbildningsprogram och är särskilt ansvarig för de integrerade kommunikationsinslagen på programmen i teknisk fysik och teknisk matematik. Han ger också varje år två doktorandkurser och handleder en doktorand inom forskarskolan SEMLA (Lärande, undervisning och bedömning i svenska och engelska, Stockholms universitet - en forskarskola för lärarutbildare).

UPPDRAG
Hans är viceprefekt för forskning och forskarutbildning på institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande.

Sidansvarig Publicerad: må 13 sep 2021.