Magnus Walander

Doktorand

Magnus är sedan augusti 2017 doktorand på avdelningen Förbränning och framdrivningssystem. Hans forskning handlar om katalytisk avgasrening. Projektet, vars målsättning är att ta fram en validerad modell för pordiffusion i dieseloxidationskatalysatorn, utförs i nära samarbete med Johnson Matthey och Volvo Cars. Ett framgångsrikt projekt kommer att möjliggöra uppfyllelse av framtida lagkrav för emissioner.

Publicerad: on 31 jan 2018.