Magnus Rydén

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Magnus huvudsakliga forskningsområde är kemcyklisk förbränning, vilket är en nytänkande teknik för utnyttjande av bränslen som bygger på oxidering av bränslen med syre från fasta syrebärarmaterial, istället för med syre från luften. Denna teknik har många fördelar jämfört med konventionell förbränning. Termisk bildning av kväveoxider elimineras helt. Den viktigaste fördelen är dock att rökgaserna inte blandas ut med kväve från luften. Istället erhåller man en ström av ren koldioxid, vilken om den förs till ett geologiskt lager kan hindras från att nå atmosfären. På detta sätt kan kemcyklisk förbränning eliminera också utsläpp av koldioxid, vilket är den viktigaste klimatpåverkande växthusgasen.

Hans andra forskningsområden inkluderar nydanande tekniker för omvandlin av bränslen till vätgas, vilket är en kolfri energibärare som kan användas i fordon, kraftverk eller industri, samt även förbränning och gasifiering av biomassa i fluidiserad bädd.

Magnus är lärare och examinator för kursen Termodynamik med energiteknik (mtf042), vilket är en obligatorisk kurs inom maskinteknikprogrammet på Chalmers.
För att se vilka projekt Magnus deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: sö 21 feb 2021.