Magnus Holmén

Docent, Teknikens ekonomi och organisation samt kopplad till Center for Business Innovation

Magnus Holmén är docent samt kopplad till Center for Business Innovation (CBI). Se den engelska webbsidan för information om Holméns forskningsområden.

Undervisar och handleder examensarbeten inom MEI-programmet, Management and Economics of Innovation

​Artiklar om Magnus Holmén

Lovande IKT-företag stöttas i ny satsning (chalmers.se, 121108) 

Born Global är en satsning på unga bolag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) med hög tillväxtpotential och som handlar om att utveckla och förbättra processer hos startup-företag genom att systematiskt försöka hitta en skalbar affärsmodell. Bakom satsningen står Center for Business Innovation (CBI), ett forskningscentrum vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning inom innovation och innovationsförmåga, samt Innovationsbron. Ursprungsidén till Born Global-programmet kommer från professor Sören Sjölander, verksam vid Chalmers tekniska högskola och CBI.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.