Magnus Evertsson

Biträdande professor (Dr. och Docent) i Maskinelement, Avdelningschef Produktutveckling, Institutionen för Industri- och materialvetenskap

Dr. Magnus Evertsson är biträdande professor i ämnet Maskinelement vid institutionen för Industri- och materialvetenskap. Han erhöll doktorsexamen vid Chalmers år 2000 och blev docent i ämnet 2006. Sin egen forskning är inriktad mot maskinelement och maskinsystem med fokus och tillämpningar mot utrustning för bergmaterialproduktion inom ballast-, mineral- och gruvinustri. Han har nära samarbete med ledande tillverkare av bergbearbetande utrustning, producenter av bergmaterial och gruvindustri. Ett flertal av framkomna forskningsresultat och patent har implementerats i industriella processer och kommersiella industriprodukter.

​GCC - Global Comminution Collaboration
AMIRA P9p

Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2022.