Magnus Åkerman

Doktor på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Magnus är medlem i en forskargrupp, ledd av Åsa Fasth Berglund, som arbetar för att optimera mer eller mindre automatiserade produktionssystem (Human and Automation Optimisation). Magnus fokus är mot informationssystem och hur vi i framtiden kan fördela rätt information till både människa och maskin.
Industry Project - PPU171
LoA - PPU160

Sidansvarig Publicerad: on 27 jun 2018.