Madelene Ostwald

Docent och affilierad forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Madelene Ostwald forskar kring skog och markanvändning med länk till multifunktionella ansatser där flera önskvärda mål räknas in, så som klimatåtgärder, tryggad livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster. Ostwald är knuten till Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) där hon intresserar sig för hur vetenskap kan användas i policy och praktik.
För att se vilka projekt Madelene deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.