Victor Lopez Juan

Doktorand på avdelningen för Logik och typer, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: to 02 jan 2020.