Marco Longfils

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Jag heter Marco Longfils, jag är 24 år och jag är uppvuxen i Milano. Därefter flyttade jag till Göteborg som Erasmus-student. Jag tog min kandidatexamen i juli 2012 i (ren) matematik och startade sedan genast på min master i tillämpad matematik, som var färdig i juli 2014, och i augusti började jag som doktorand på Chalmers.

Publicerad: on 20 aug 2014. Ändrad: ti 07 mar 2017