Erik Linn

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Erik Linn är arkitekt SAR/MSA, utbildad i Trondheim och Köpenhamn, och arbetar till vardags med stadsbyggnad på White arkitekter. För närvarande bedriver han licentiatstudier på Chalmers på temat 'Active frontages' där han studerar aktiva bottenvåningar (butiker, restauranger, entréer mm) i det som kallas blandstad.
Målet är att bidra till ökad kunskap inom detta område, något som kan minska avtåndet mellan ambitioner och genomförande i stadsutvecklingen vad gäller bottenvåningarnas innehåll.
Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, White och Mistra Urban Futures.

Sidansvarig Publicerad: ti 30 apr 2019.