Liming Huang

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnad, Byggteknik, Byggmaterial

Liming fokuserar främst på förändringen av fukt i gröna cementbaserade material som orsakas av den stora ersättningen av SCM. Han arbetar med att karakterisera den kemiska strukturen och porstrukturen hos hydreringsprodukter i gröna cementpasta. Det andra intresset för hans forskning är hydreringsmekanismen för Portland cement i närvaro av kemikalier. Syftet är att koppla ihop hydreringsprocessen med strukturutveckling av cementitöst material och att avtäcka vattendynamiken i de porösa materialen genom både experiment och simuleringsmetoder.

Sidansvarig Publicerad: to 18 nov 2021.