Liane Thuvander

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander är forskare och arkitekt inom området hållbart byggande med särskilt intresse för visualisering av sociala och miljöegenskaper i befintlig bebyggelse och implementering av kunskap kring hållbart byggande i praktiken. Fokus ligger på att utveckla metoder för co-mappning och visualiseringsstrategier som baseras på geografisk information för att stödja dialog och olika aktörers beslutsfattande vid omvandling av byggnadsbestånd och stadskvarter. En stor del av Lianes forskning genomförs i en inter- eller transdisciplinär miljö där samverkan med olika institutioner på högskolan, kommunen, organisationer och olika aktörer inom byggsektorn såsom fastighetsförvaltare, arkitekter, tekniska konsulter är en viktig del i. Liane är också ledare för forskningsområdet “Visualisering och Auralisering” i Vinnova kompetenscentret “Digital Twin Cities Centre (DTCC, https://dtcc.chalmers.se/) och Chalmers samordnare i centret för hållbar stadsutveckling Urban Futures (https://gmv.gu.se/urbanfutures/sv).
Examinator och lärare masterkurs "Sustainable development and the design professions" (ARK650)
Lärare masterkurs “Reality Studio” (ARK496)
Lärare masterkurs “Design and Planning for Social Inclusion” (ARK324)
Examinator examensarbeten “Building design for sustainability” (ARKX35)
Handledare/examinator kandidatarbeten Samhällsbyggnadsteknik TKSAM (ACEX10)
Handledare kandidatarbeten Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik TAFFS (ACEX20)

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.