Ulf Lennart Sandberg

Forskare på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Ulf är forskare inom industriellt underhåll och han deltar i forskningsprojektet "Dataanalys inom underhallsplanering-DAIMP". Ulf är fd. professor i underhållsteknik vid Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Målet med forskningen är att öka industrins anläggningsutnyttjande och öka precisionen i underhållsarbetet genom att nyttja information från driftstörningar och fel i hela produktpopulationen.

Mina tre viktigaste publikationer

  • Sandberg, ”Optimum maintenance using knowledge from a complete product population, Proc Euromaintenance 2012, Belgrade.
  • Sandberg, ”How an enlarged maintenance function affects the performance of industrial maintenance and maintenance services, Int J Strat Asset Mngmt, Vol1, No3, 2013, pp265-275.
  • Sandberg, Scmidt, Wang, ”Management of factory and maintenance information for multiple  production and product life-cycle phases”, Proc Comadem 2014, Brisbane.


Sidansvarig Publicerad: ti 20 jun 2017.