Lennart Löfdahl

Professor

Lennart Löfdahl är professor i Fluid Dynamics sedan 2000. Hans forskningsområden inkluderar strömningsstabilitet, turbulens och dess modellering samt användning av ”Micro Electro Mechanical Systems” (MEMS) teknologier för strömningskontroll. Under de senaste tjugo åren har professor Löfdahl ägnat större delen av sin forskning åt optimering av fordon inom områdena Aero- och Termodynamik. Avancerad experimentell teknik och CFD-metoder har använts för att minska bränsleförbrukningen och emissioner på såväl lätta som tunga fordon.

Publicerad: on 01 jul 2020.