Lena Peterson

Universitetslektor på avdelningen för Datorteknik, Institutionen för data- och informationsteknik samt utbildningsområdeledare för utbildningsområde EDITI (elektroteknik, datateknik, informationsteknik samt industriell ekonomi).

Jag undervisar huvudsakligen i masterprogrammet Embedded Electronic Systems Design.​ För närvarande är kurserna jag undervisar i MCC091, DAT116 och DAT096. Våren 2014 handleder jag också ett par kandidatarbetesgrupper.

Publicerad: må 10 jun 2019.