Lena Peterson

Universitetslektor på avdelningen för Datorteknik, Institutionen för data- och informationsteknik.

Jag undervisar huvudsakligen i masterprogrammet Embedded Electronic Systems Design.​ För närvarande är kurserna jag undervisar i MCC091, DAT116 och DAT096. Våren 2014 handleder jag också ett par kandidatarbetesgrupper.

Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.