Lena Falkheden

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Lena Falkheden är universitetslektor, kursansvarig för kursen Sustainable Development and the Design Professions och design studion Planning and design for Sustainable Development in a Local Context, bägge inom MPDSD-programmet. Fokus inom undervisning och forskning ligger på hållbar stadsutveckling. Ett stort intresseområde är också lerjord och halm som byggmaterial
Examinator: Sustainable Development and the Design Professions, 7,5 hp
Examinator: Design studio Planning and Design for sustainable Development in a Local Context, 22,5 hp
Examinator: examensarbeten inom MPDSD

Publicerad: fr 30 nov 2012. Ändrad: fr 10 nov 2017