Leif Asp

Professor på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Mer information om Leif Asp finns på Chalmers engelska sidor.

Leif Asps researchgateprofil: https://www.researchgate.net/profile/Leif_Asp
Multifunctional carbon fibre ​​​
1 min video om hur multifunktionella kolfibrer kan ersätta vanliga batterier

Publicerad: to 13 aug 2020.