Leif Eriksson

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys.

Leif Eriksson kom till Chalmers 2004 och befordrades till biträdande professor i radarfjärranalys år 2022. Från 2012 till 2017 var han gruppledare för forskargruppen radarfjärranalys och från 2017 till 2020 ledde han institutionskollegiet på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Hans forskning är inriktad på utveckling av metoder för att med radardata göra mätningar av land och hav. Fokus ligger huvudsakligen på att använda syntetisk aperturradar (SAR) från satellit och flygplan för att studera skog (biomassa, avverkning, stormskador) och havsis (iskoncentration, isdrift, istjocklek) samt vind och strömmar vid havsytan.
 • SEE055 Elektriska kretsar
 • RRY057 Electromagnetic Sensor Systems
​För att se vilka projekt Leif Eriksson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Äldre projekt
 • Space-based maritime navigation, SpaceNav
 • Advanced Techniques for Forest Biomass and Biomass Change Mapping Using Novel Combination of Active Remote Sensing Sensors, AdvancedSAR
 • Security System for Maritime Infrastructures, Ports and Coastal zones, SECTRONIC
 • Using satellite data and coastal HF radar to map and validate sea surface currents and to detect ships in Skagerrak, SaRaCuS
 • Spaceborne radar measurements of sea ice parameters for climate models (Climatice) 
 • Retrieval of wind with spaceborne SAR for polar oceans and coastal regions (KustVind) 
 • Retrieval of forest biomass and biomass change with spaceborne SAR 
 • 3D Forest Parameter Retrieval from TanDEM-X Interferometry 
 • Radar remote sensing of sea ice in the Polar regions 
 • GlobBiomass 
 • ALOS Kyoto and Carbon Initiative (K&C), JAXA K&C
 • Maritime Underwater System Tools, MUST
Icke Chalmers publikationer

Eriksson, L. E. B., Santoro, M., Wiesmann, A., and Schmullius, C., "Multi-temporal JERS repeat-pass coherence for growing stock volume estimation of Siberian forest"
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 41, 7, pp. 1561-1570, 2003.

Eriksson, L. E. B., Drinkwater, M., Holt, B., Valjavek, E., and Nortier, O., "SIR-C polarimetric radar results from the Weddell sea, Antarctica"
Proceedings of IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium 1998, Seattle, USA, 6-10 July, pp. 2222-2224, 1998.

Sidansvarig Publicerad: to 10 nov 2022.