Alexandra Lavers Westin

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Urban metabolism

Alexandra Lavers är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Urban metabolism, på Chalmers.
Alexandra utvecklar en metod för att hjälpa kommunerna att välja de bästa miljöåtgärder med avseende på konsumtion. Metoden kombinerar materialflödesanalys (MFA) och livscykelanalys (LCA) för att hitta fokusområden med hög miljöpåverkan; Detta kommer att hjälpa kommunerna effektivt styra mot en bättre miljö. Policy och åtgärder utvärderas också med avseende på inverkan på materialflöden och därigenom miljön.

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.